Gdzie leczyć ?

  

Kilka słów o sobie

Urodzony w Toruniu w 1954 roku. 1979 - dyplom lekarski na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku. 1987 - specjalista chirurgii ogólnej 1990 - doktorat na podstawie pracy: Badania doświadczalne i kliniczne nad zastosowaniem siatek z tworzywa sztucznego w leczeniu nawrotowych przepuklin pachwinowych. 1997 - habilitacja; praca: Wpływ cholecystektomii laparoskopowej na okołooperacyjną hemostazę i regionalne krążenie krwi. 2013 - profesor zwyczajny, tytuł przyznany przez Prezydenta RP 17 lipca 2013

W latach 2001-2012 kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej CM UMK w Szpitalu Akademickim w Bydgoszczy. Od 2002 r. prof. nadzw. AM im. L. Rydygiera w Bydgoszczy,  a latach 2002-2004  Prorektor ds. Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego AM w Bydgoszczy. Po połączeniu AM w Bydgoszczy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu (powstało Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu) - profesor UMK i pełnomocnik Rektora UMK ds. Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego (lata 2004 - 2005).

Organizator i kierujący pracami Polskiego Klubu Przepuklinowego oraz redaktor stron internetowych klubu. Po rejestracji sądowej Stowarzyszenia Polski Klub Przepuklinowy i zatwierdzeniu Statutu (2005 r.) - członek Komitetu Naukowego (instancji nadzorującej pracę Klubu).

Autor i współautor ponad 100 prac naukowych opublikowanych w naukowych czasopismach medycznych lub w recenzowanych materiałach zjazdowych, współautor trzech monografii (w tym dwóch skryptów akademickich).

Ponad 150 wystąpień na polskich i zagranicznych zjazdach naukowych.

Przewodniczący Rady Ordynatorów Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy w latach 2009-2012.


Uwaga: Od 15 września 2012 roku nie pełnię funkcji Kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej i nie jestem zatrudniony w szpitalu SPSK. Leczę chorych w ramach własnej Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej.


Główne zainteresowania zawodowe: chirurgia przepuklin i chirurgiczne leczenie otyłości oraz chirurgia ogólna (jamy brzusznej).

Pierwsza moja publikacja na temat przepuklin - rok 1989 (Stanisław Dąbrowiecki, Zygmunt Mackiewicz.: Wczesne wyniki leczenia nawrotowych przepuklin pachwinowych za pomocą siatki poliestrowej 'Dallop' umiejscowionej w przestrzeni przedotrzewnowej. POL. PRZ. CHIR. 1989; 61(8) : 619-625)

Pierwsze operacje pacjentów z przepuklinami: rok 1979 (podczas ostatnich lat studiów medycznych)

Pierwszy pacjent zoperowany przeze mnie z powodu otyłości: rok 2003 (pionowna gastroplastyka z taśmą ograniczającą)

 


Więcej informacji na temat zakresu wykonywanych zabiegów na stronie www.dabrowiecki.com

dabrowiecki com

skontaktujBg

Profile społecznościowe

twitter icon Twitter              youtube ico  kanał Youtube

Najbliższa konsultacja

 24-05-2024
Wszystkie konsultacje